Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η συλλογή και επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας στις βάσεις δεδομένων μας, γίνεται με τη συγκατάθεσή σας και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η επιχείρηση Ιωάννα Δουδουλακάκη με τον διακριτικό τίτλο ‘ευdiet” και τον ιστότοπο eudiet.gr στην προσπάθεια να σας παρέχει τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες, συλλέγει συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (GDPR).

Σεβόμαστε απόλυτα τα προσωπικά σας δεδομένα και σας διαβεβαιώνουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας μας αντιμετωπίζεται αυστηρώς εμπιστευτικά και στα πλαίσια δραστηριοτήτων επιχείρησης.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση υλικού της επιχείρησης για σκοπούς που δεν έχουν σχέση αποκλειστικά με τη διαφήμιση της επιχείρησης. Κάθε τέτοια πράξη θα διώκεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Ως εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την οποιαδήποτε επίλυση διαφοράς τα δικαστήρια του Πειραιά.