Διατροφή, αθλητισμός και “παγίδες ενημέρωσης” στην εφηβική ηλικία